15 grudnia – 3 Niedziela Adwentu                                                      rekolekcje adwentowe
8.00 †† Maria, Wiktor, Teresa Jaworscy
11.00 1. †† Kazimiera (4 rocznica śmierci), Eugeniusz i syn Eugeniusz Skwarek

2. † Krystyna Arendacz (4 rocznica śmierci)

12.30 † Józef Bach (5 rocznica śmierci)
18.00 †† Teofil Łukas, Maria Stanisława, zmarli rodzice z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
16 grudnia – Poniedziałek                                                                    rekolekcje adwentowe
11.00 † Jan Szymański – intencja od Caritas
18.00 za Ojczyznę
17 grudnia – Wtorek                                                                                rekolekcje adwentowe
11.00 † Czesława, Krzysztof, Edward, Marianna, Józef z Rodziny Nyżak
18.00
18 grudnia – Środa
6.30
18.00
19 grudnia – Czwartek
6.30
18.00
20 grudnia – Piątek
6.30
18.00 † Maria Wiśniewska – int. uczestników pogrzebu
21 grudnia – Sobota
18.00