Dokumenty potrzebne do sakrament Chrztu dziecka:

1. Akt Urodzenia dziecka – oryginał,
2. Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka,
3. Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii Ich zamieszkania,
4. Potwierdzenie uczestnictwa Rodziców i Chrzestnych w Konferencji przed Chrztem.
5. Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego „rezerwowania” terminu chrztu. Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej na dwa tygodnie przed planowanym chrztem. Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.