Jesteśmy wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii. Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem. Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował. Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze. Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże. Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

Naszym celem jest wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii; ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela; rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form; rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności; uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą; pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.