Piaski leżą na terenie gminy Barwice, 7 km od miasta. W 1982 roku wybudowano tutaj salkę katechetyczną. Służyła ona przede wszystkim jako miejsce prowadzenia katechezy, natomiast w niedziele i święta jako kaplica. Po powrocie nauczania katechezy do szkół, salka spełniała tylko funkcje sakralne.

W 2004 roku, staraniem mieszkańców, przebudowano dotychczasowa salkę katechetyczna na kościół filialny. Wysiłek przebudowy został uwieńczony poświęceniem nowej kaplicy 30 maja 2004 roku przez ks. Krzysztofa Ziemnickiego.

Dotychczas temu kościołowi nie nadano patrona.

Msze święte: 9:30