Ruch Szensztacki w naszej wspólnocie parafialnej istnieje od 1985 roku. Powołał go do istnienia ks. Władysław Nowicki. Pierwsze spotkanie poprowadziła s. Celina. Od tej pory grupa Rodzin Szensztackich w parafii liczy ok. 12 małżeństw. W 1986 roku dwie rodziny uczestniczyły w pierwszych rekolekcjach – zorganizowanych w Złocieńcu.

Przez kolejne comiesięczne spotkania Siostra przygotowywała rodziny do zawarcia przymierza miłości z Maryją, w którym chce Ona powiedzieć nam: „Jeśli mnie kochacie i okażecie mi swoją miłość, udowodnie wam, że i ja was kocham”. Zostało ono zawarte w Sanktuarium w Świdrze 15 marca 1987 roku. W tym wydarzeniu uczestniczyła ponadto grupa pielgrzymów z Barwic i Starego Chwalimia. Samo zaś przymierze zawało 9 małżeństw oraz 3 osoby indywidualne. Jest to odnowienie, umocnienie i zabezpieczenie przymierza zawartego z samym Bogiem na Chrzcie Świętym. A zadaniem całego Dzieła Szensztackiego przypomnienie i ponowne uświadomienie światu owego przymierza.

Od października 2013 roku w naszej parafii funkcjonuje grupa młodzieży szensztackiej. Należą do niej dziewczęta ze szkół gimnazjalnych i średnich. Spotkania prowadzi s. Aleksandra, która przyjeżdża do nas z Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej.

Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Podczas tych spotkań staramy się ciekawie spędzać czas, pracować nad swoich charakterem i wzrastać w wierze. Także w czasie wakacyji i ferii zimowych uczestniczyć będziemy w wyjazdach do ciekawych miejsc w Polsce. Zapraszamy na spotkanie.