„… Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”.

św. Jan Paweł II, Łowicz, 1999 rok

W naszej parafii najmłodszą wspólnotą jest Duszpasterstwo Nauczycieli. Grupa ta została zainicjowana na spotkaniu w dniu 13 września 2016 roku, podczas przeżywania VI Tygodnia Wychowania – pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”. Ma ona charakter otwarty – to znaczy, że w każdej chwili można do niej dołączyć.

Celem Duszpasterstwa Nauczycieli jest kształtowanie poczucia wspólnoty wiary między nauczycielami, a także pogłębianie jej duchowych podstaw.