20.10 – 29 Niedziela Zwykła

  800 Barwice – †Bolesław †Zofia †Bogdan †Czesław Błachnio 

1100 Barwice – †Michał †Katarzyna †Mieczysław; †Włodzimierz Sływka

1230 Barwice – †Kazimierz Kuśpit /2 r. śm./ i zmarłych z Rodzin: Olesińskich i Kuśpitów

1800 Barwice – †Walery Sokołowski /16 r. śm./; †Tekla †Michał Sokołowscy

21.10 – Poniedziałek

  900 Barwice –

1800 Barwice –

22.10 – Wtorek – Św. Jana Pawła II

900 Barwice –

1800 Barwice – †Jan Błachnio – int. uczestników pogrzebu

23.10 – Środa

  900   Barwice  –

1800 Barwice – W intencji p. Bronisławy z okazji 85 rocz. urodzin

24.10 – Czwartek

  900  Barwice  – 

1800 Barwice –

25.10 – Piątek

  900  Barwice –

1800 Barwice – †Olga †Władysław Noga – int. Dzieci

26.10 – Sobota

1800 Barwice –  †Edward Lesikowski †Jerzy †Henryk

27.10 – 30 Niedziela Zwykła

  800 Barwice – †Zofia Czesław Łażewscy

1100 Barwice – †Stanisława †Władysław Bakowscy

1100 Barwice – †Jerzy Komorowski /13 rocz. śm./ †Anna †Jan Domaradz

1230 Barwice – Urodziny/imieniny:

1800 Barwice – †Tadeusz Chłopecki †Zenobia Chłopecka /10 rocz. śm./