„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” /św. Hieronim/

Te słowa były zachętą dla wielu osób do podjęcia się postanowienia pogłębiania znajomości Biblii. Utworzenie takiej wspólnoty zostało zainspirowane przez grupę osób odbywających kurs lektorski, przygotowujący do czytania Pisma Świętego w czasie liturgii.

Podczas spotkań wspólnie poznajemy niedzielną Ewangelię, poszukujemy odpowiedzi na powstające w nas pytania. Spotkania Kręgu Biblijnego mają charakter otwarty. Dlatego zapraszamy na nie wszystkich, którzy chcą żyć Bożym Słowem. Informacje o terminach i tematyce spotkań znajdują się na głównej stronie.