Chór kościelny „Chwalmy Pana” powstał w 2017 roku przed Wielkanocą. Idea jego powstania zrodziła się z chęci dobrego przygotowania oprawy muzycznej uroczystości Triduum Paschalnego.

Misja chóru nie zakończyła się jednak wraz z zakończeniem okresu wielkanocnego. Od tej pory ubogaca on śpiew podczas niedzielnych Mszy świętych. Występował także w czasie Parafiady w 2017 roku.

Scholka dziecięca „Chór Aniołków” śpiewa podczas niedzielnych Mszy św. z udziałem dzieci (o godz. 12.30). Scholka powstała w 2016 roku i z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz większą liczbą śpiewających dzieci. Obecnie do scholki należy ok. 20 dziewczynek.