Dekanat (wikariat rejonowy) – jednostka organizacyjna Kościoła Katolickiego. Dekanat obejmuje kilka do kilkunastu parafii, stąd wywodzi się nazwa (łac. decanus = zarządzający dziesięcioma).

Rola dekanatu nie ogranicza się jedynie do zadań administracyjnych, dlatego dekanat obecnie traktowany jest jako zwarta struktura duszpasterska obejmująca część diecezji. Dzięki współpracy dekanalnej możliwe jest sprawniejsze organizowanie np. spowiedzi przedświątecznych w parafiach, przygotowań narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa, lepiej także działają różne formy duszpasterstwa nadzwyczajnego. Celem dekanatu jest także umożliwienie księżom i katechetom pracującym na jego terenie twórczej wymiany doświadczeń, związanych z ich permanentną formacją intelektualną, pastoralną i duchową. Dekanat jest także właściwą strukturą do rozwoju poradnictwa duszpasterskiego, wspólnych akcji charytatywnych, rekolekcji zamkniętych i pielgrzymek. Jest również platformą rozwijania dialogu i współpracy między duchownymi i świeckimi, wspólnych spotkań katechetów, służby liturgicznej, animatorów grup parafialnych, członków stowarzyszeń chrześcijańskich i ruchów kościelnych.

Dekanat Barwice, oprócz naszej parafii, obejmuje jeszcze dziewięć parafii:

Broczyno, parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Czaplinek, parafia pw. Świętej Trójcy

Grzmiąca, parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

Łubowo, parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Mieszałki, parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Piława, parafia pw. św. Piotra i Pawła, Apostołów

Siemczyno, parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

Sikory, parafia pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika

Stary Chwalim, parafia pw. św. Judy Tadeusza

Obecnym dziekanem dekanatu Barwice jest proboszcz naszej parafii.