Dlaczego w naszej parafii powstała Rada Parafialna? Jej podstawowym celem jest doradzanie Księdzu Proboszczowi w podejmowanych inicjatywach duszpasterskich i ekonomicznych. Ze względu na te cele, Rada Parafialna dzieli się na dwie części: Radę Duszpasterską i Radę Ekonomiczną.