Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645).

Początki działalności Caritas w Polsce, to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy (stan wojenny). Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Na arenie międzynarodowej współpracuje z Papieską Radą „Cor Unum” oraz jest członkiem Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Celem zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia utworzone zostało – przy naszym Gimnazjum i Liceum, a także przy Szkole Podstawowej – Szkolne Koło Caritas.

Obydwa Koła są organizacjami działającymi na terenie swoich szkół, pod nadzorem Dyrekcji Szkoły i włączają się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji.

Wśród przykładowych akcji podejmowanych przez SKC można wymienić: „Zapałka nie ogrzeje”, pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach, pomoc dla Kościoła na Wschodzie, zbiórka ofiar na budowę kościołów w diecezji, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech, pomoc dla mieszkańców spalonego domu, zbiórka podczas koncertu charytatywnego.