Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot (założycielki Żywego Różańca) udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Dominikanów, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI zaaprobował stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:

„Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.

W roku 2017 – jubileuszu 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie – w naszej parafii powstała inicjatywa utworzenia szwadronu różańcowego, czyli wspólnoty mężczyzn, którzy zobowiążą się do codziennego odmawiania jednej tajemnicy różańcowej.

Jako pierwszy powstał Szwadron Różańcowy św. Jana Pawła II, który zrzesza dorosłych mężczyzn. W każdym miesiącu zostają im podane intencje, które mają włączyć w swoją modlitwę.

Kolejnym etapem w rozwoju modlitwy różańcowej w naszej parafii było utworzenie Młodzieżowego Szwadronu Różańcowego. Zrzesza on młodzież męską, która również zdecydowała się zobowiązać do codziennej modlitwy. Za patrona obrali sobie św. Michała Archanioła.
Każdego dnia zatem rozważają jedną, wyznaczoną w danym miesiącu, tajemnicę różańcową. Podczas modlitwy zanoszą do Boga – przez wstawiennictwo Maryi – swoje własne intencje. Modlą się także za siebie wzajemnie. Proszą także o kształtowanie swojego życia zgodnie z Bożą wolą.
Od października 2013 roku rodzice mieszkający lub pracujący w Barwicach (i okolicach) stworzyli oddolną inicjatywę. Polega ona na utworzeniu Róży Różańcowej Modlitwy za Dzieci. Patronką tej Róży jest św. Rita, której życie było naznaczone wielką troską o jej synów.