W kontekście decyzji ogłoszonej przez rząd 27 maja o zniesieniu limitu liczby uczestników zgromadzeń religijnych, co daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym oraz biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP, bp Edward Dajczak z dniem 1 czerwca odwołuje udzieloną 25 marca ogólną dyspensę od niedzielnego uczestnictwa w Mszach Świętych.

Jednocześnie dyspensa zostaje utrzymana dla następujących grup osób:

  • w podeszłym wieku
  • z objawami infekcji
  • dla tych, którzy czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem

Powyższe odwołanie dyspensy oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Brak takiego uczestnictwa jest grzechem. Wyjątek stanowią tylko osoby wymienione w trzech powyższych sytuacjach.

za https://koszalin.gosc.pl/doc/6326441.Dyspensa-od-uczestnictwa-w-niedzielnej-Eucharystii-odwolana