W tym roku już dwunasty raz odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Biblijny, któremu po raz czwarty będzie towarzyszyło Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Z całą pewnością trwający już od kilku tygodni czas epidemii jest dla wielu katolików w Polsce czasem głodu Eucharystii, ale i wyjątkowo gorliwego szukania Boga w Jego słowie.

Na Tydzień Biblijny, który rozpocznie się Niedzielą Biblijną 26 kwietnia br. i potrwa do 2 maja, jak co roku, zostały przygotowane specjalne materiały duszpasterskie:

  • „Przegląd Biblijny”, którego treść nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego Eucharystia – tajemnica wiary, stanowi dobrą pomoc do osobistego i wspólnotowego wykorzystania przez cały rok [do pobrania TUTAJ];
  • rytuał Narodowego Czytania Pisma Świętego [do pobrania TUTAJ];
  • kartka formatu A4 z fragmentami Ewangelii według św. Mateusza i Księgi Syracha, którymi można się modlić przez cały rok, rozważając to słowo Boga jako Jego list do ludzi [do pobrania TUTAJ];
  • plakaty z hasłem Tygodnia Biblijnego i hasłem Narodowego Czytania Pisma Świętego [do pobrania TUTAJ].